3 juli, 2015

SCRUM zit in het DNA van Synetic en zorgt ervoor dat wij websites en online applicaties veel sneller kunnen opleveren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Met SCRUM hebben wij succesvol producten opgeleverd voor onder meer BAM, Natuurmonumenten en de Europeesche Verzekeringen en in dit artikel leggen wij uit hoe dat wordt gedaan.

Wat is SCRUM?

Een SCRUM is een actie bij rugby, waarbij alle spelers tegen elkaar aan kleunen om vervolgens de bal strategisch naar het doel van de tegenstander te krijgen. Hieraan heeft de SCRUM methode zijn naam aan ontleend. Bij SCRUM werk je eveneens samen strategisch naar een doel toe, maar dan zonder het fysieke aspect.

SCRUM is een manier van werken waarbij een project wordt opgesplitst in korte overzichtelijke onderdelen, waarin telkens naar een concreet resultaat wordt toegewerkt.  SCRUM werd voor het eerst toegepast in de jaren tachtig door Toyota. Het Japanse autobedrijf was namelijk op zoek naar een flexibele totaalstrategie om producten sneller te kunnen ontwikkelen.

Vervolgens hebben Jeff Sutherland en Ken Schwaber deze manier van werken verder ontwikkeld tot het SCRUM van vandaag.

De voordelen van SCRUM

SCRUM zorgt er voor dat kleine teams snel beslissingen kunnen nemen en de belangrijkste werkzaamheden als eerste oppakken. Tijdens dit proces is er veel contact met de klant.

Maar SCRUM heeft nog een aantal andere voordelen voor Synetic en onze klanten:

  • Door de snelheid wordenprojecten op tijd én binnen budget opgeleverd.
  • Alle informatie wordt zonder beperkingen met elkaar gedeeld. Van ideeën en schetsten tot aan afspraken.Er ontstaat daardoor overzicht en transparantie.
  • Projecten krijgen een zelfsturend karakter, waarin het team de drijvende kracht is.
  • De band tussen Synetic en onze klanten wordt veel hechter, doordat er veelvuldig contact is.
  • Door bovenstaande voordelen is de kwaliteit van onze eindproducten hoger.

Hieronder volgen een aantal stappen die wij doorlopen om tot onze succesverhalen te komen.

SRUMproces Synetic

Sprints

Het komt in teamsporten zeer zelden voor dat een team wint zonder een strategisch plan. Bij SCRUM is een strategisch plan net zo noodzakelijk. Samen met de klant zetten we een stip aan de horizon en bepalen we de route om daar in kleine, overzichtelijke stappen te komen.

De strategische voorbereiding op het concrete ontwikkelproces wordt Sprint 0 genoemd. Hieronder valt in ieder geval:

Kick-off – Brainstormsessie waarin de doelstellingen worden besproken

Onderzoek – Analyse van het online speelveld

Concept – Schetsmatig via wireframe(s) opzetten van concept

User Stories – Beschrijvingen van het gewenste gedrag vande online omgeving

Planning – overzicht van Sprints, overlegmomenten en opleveringen

Product Backlog

De wensen van de opdrachtgever worden omgezet in User Stories. In iedere User Story wordt beschreven wat het gewenste gedrag binnen de applicatie/website is wanneer deze wordt gebruikt door de doelgroep (bijvoorbeeld een bezoeker, cliënt, medewerker etc.).

Alle User Stories worden vervolgens geplaatst in de Product Backlog. Deze kan voortdurend veranderen, om daarmee te weerspiegelen wat er nodig is om een product waardvol, concurrerend en beter te maken. Wat wel vaststaat, zijn de criteria waaraan een User Story moet voldoen voordat het is afgerond.

Vervolgens worden de User Stories ingedeeld in een lijst van verschillende sprints. Iedere sprint heeft een begin- en eindpunt. Tijdens een sprint wordt in een paar weken tijd hard gewerkt om een product af te krijgen. Op deze manier probeer je in een zo kort mogelijke periode een product te realiseren, zodat je direct feedback kunt krijgen.

Voor alle sprints geldt dat de deadline heilig is. Op deze dag vindt er dan ook altijd een oplevering plaats, waarbij er een demonstratie van de afgeronde User Stories wordt gegeven.

Testen

Bij SCRUM is het belangrijk dat er aan het einde van iedere sprint iets is opgeleverd dat direct live kan. Om dit te realiseren moet je veel testen.

Het is daarom dat wij testen niet als een taak maar een vak zien. In ons team zitten een aantal dedicated testers, die streven naar foutloze opleveringen.

Wie SCRUMT er nog meer?

Steeds meer bedrijven zetten SCRUM in en dat is ook logisch. Het stimuleert namelijk voortschrijdend inzicht en ontwikkeling, waarmee de kwaliteit van het eindproduct wordt bevorderd. Je werkt daarbij parallel aan elkaar, waardoor een product veel sneller ontwikkeld kan worden.

En voor onze klanten biedt SCRUM niet alleen transparantie door de open communicatie, maar worden zij hierdoor ook veel meer betrokken bij de projecten.

Mede daarom wordt SCRUM door steeds meer bedrijven ingezet. Net alleen Synetic, maar ook bedrijven als Google en Apple hanteren de SCRUM methode. Of wat dacht je van Ahold, Rabobank en Nu.nl? Zij zetten SCRUM ook al jarenlang succesvol in.

Ook aan de slag met SCRUM?

Benieuwd hoe SCRUM kan bijdragen aan het succes van jouw online project? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.