Multisite platform geeft BAM vrijheid

Verschillende sites afzonderlijk en vanaf één centrale plek beheren.

Koninklijke BAM Groep is een groot Europees bouwconcern. Het toonaangevende bedrijf heeft werkmaatschappijen in meerdere landen. Om websites en applicaties makkelijker en efficiënter te kunnen beheren, vroeg BAM ons een toekomstbestendig platform te bouwen. Synetic ontwikkelde voor BAM een multisite platform vol slimme technologie.

Andere doelgroep, andere oplossing

Met zo'n 60 websites en applicaties is BAM online goed vertegenwoordigd. In 2013 ontwikkelde Synetic voor BAM een platform waarop al die websites een plek kregen. Het platform functioneerde goed en kreeg in de loop der jaren regelmatig toevoegingen.

Op het bestaande BAM-platform draaiden alle websites en applicaties vanuit één grote database. De onderdelen binnen het platform waren nauw met elkaar verweven. Dat bracht voordelen met zich mee, maar betekende ook dat het doorvoeren van aanpassingen relatief veel tijd in beslag nam. Toen BAM ons vroeg of we wilden nadenken over het ontwikkelen van een nieuw platform besloten we te onderzoeken hoe dit sneller kon.

Niet elke site heeft hetzelfde doel en dezelfde doelgroep. Daarom heb je ook niet steeds dezelfde oplossingen of aanpassingen nodig. We ontwikkelden voor BAM een multisite platform, de meest efficiënte en snelle oplossing voor organisaties die een groot aantal websites beheren. Je doet dit vanuit één centrale plek, maar kunt elke site apart updaten of aanpassen.

Minder complexiteit en meer performance

BAM gebruikt twee typen websites. Er zijn grote, complexe websites, gericht op content, die regelmatig geactualiseerd worden. Dit type heeft veel layout- en beheermogelijkheden, en veel bezoekers. Daarnaast zijn er projectsites: kleinere websites waarbij de nadruk op visuele aspecten ligt. Dit type wordt weinig gewijzigd, maar heeft wel behoefte aan innovatiemogelijkheden.

Ons uitgangspunt is alle websites op te bouwen vanuit één van deze twee typen, maar elke site ook steeds afzonderlijk te blijven zien. Specifieke wensen voor een bepaalde website hoeft BAM op die manier niet generiek toe te passen. Hiermee reduceren we de complexiteit, maar verbeteren we ook de performance van het platform.

Volledige vrijheid

Dankzij een nieuwe feature uit Drupal 8 heeft BAM nu de vrijheid pagina’s in te delen hoe het bedrijf dat zelf wil. Beheerders kunnen snel en vanuit één centrale plek wijzigingen aanbrengen, op elk moment. Met de opzet van het CMS hebben we het beheer voor BAM aanzienlijk versimpeld.

De vrijheid die BAM in de structuur en indeling van websites heeft, vroeg om een slimme oplossing voor het gebruik van afbeeldingen. We zorgden ervoor dat afbeeldingen snel ingeladen en op elke plek optimaal weergegeven worden. Een afbeelding werkt altijd, hoe je hem ook toepast.

Zoals we tegenwoordig bij veel projecten doen, pasten we bij het BAM-platform de methodiek van component-based design toe. Daarbij documenteren we in een online stijlgids elementen als buttons, typografie, afstanden, kleuren en iconen, zodat ze steeds hergebruikt kunnen worden. Op deze manier kunnen aanpassingen snel en gericht doorgevoerd worden en is er altijd consistentie.

Macbook met de bam website

Appsites: techniek met toekomst

Voor het nieuwe BAM-platform ontwikkelden we het concept 'appsites'. Appsites zijn volledig decoupled ontwikkelde websites: de data en het zichtbare gedeelte zijn van elkaar gescheiden. Onderdelen hoeven geen rekening met elkaar te houden, zijn apart te vervangen en kunnen tóch perfect op elkaar afgestemd worden. Het levert mooiere sites op en zorgt ervoor dat BAM sneller – en met minder restricties vanuit het CMS – kan inspelen op marketingwensen. Bovendien zijn appsites razendsnel, ze hoeven alleen data in te laden.

Voor bezoekers voelt een appsite meer als een app dan een website, doordat ze op een natuurlijke manier door de site geleid worden. Je kunt een appsite op verschillende manieren gebruiken, zoals in een app of op een tv-scherm. In de techniek zit overduidelijk toekomst, zowel vanuit zakelijk als technisch perspectief.

Multifunctionele toolkit

Het nieuwe platform sluit niet alleen aan bij de behoeften en ambities van BAM, het geeft het bedrijf ook technologie waar het jaren mee vooruit kan. BAM kreeg een toolkit waarmee het bedrijf moeiteloos verschillende typen websites kan maken en daarbij de volledige vrijheid heeft in beheer en uiterlijk. Het CMS, applicaties, services en de online stijlgids draaien allemaal op één platform. Aanpassingen of toevoegingen zijn zo uitgevoerd, zowel voor het hele platform of per afzonderlijk onderdeel.

BAM wil zichzelf online op een efficiënte manier zo goed mogelijk presenteren, en dat lukt met de nieuwe websites en appsites. Het decoupled ontwikkelde platform kan door BAM als een multifunctionele toolkit gebruikt worden. Synetic zorgt voor het juiste gereedschap, en vult de toolkit samen met BAM stap voor stap aan.

Synetic werkt samen met