Alles draait om visie

Wij realiseren online succesverhalen. Niets geeft meer voldoening dan het nastreven van een ideaal. Samen met onze opdrachtgevers maken we van iets zo ontastbaar als een ‘idee', een daadwerkelijk product. Om dit soort trajecten met elkaar te doorleven is visie nodig. Visie op zowel de strategische doelstellingen, als de technische mogelijkheden.

NoteblockSCRUM: Sprint 0

Deze fase in de samenwerking noemen wij Sprint 0 en is een essentieel onderdeel van het totale SCRUM traject. Door elkaar slimme vragen te stellen over doelstellingen, doelgroep, verwachtingen, eisen en technische randvoorwaarden verzamelen we de handvatten die nodig zijn voor een gestructureerde en vlekkeloze executie.