Digitale toegankelijkheid

Bij fysiek toegankelijk zijn kun je denken aan een aangepast toilet, rolstoellift of brailletekst. Het doel van digitaal toegankelijk zijn is hetzelfde, namelijk: inclusief zijn. Want, óók online zouden mensen met een beperking precies dezelfde dingen moeten kunnen doen als mensen zonder beperking.
Sfeerfoto en close up van braille schrift

Ongeveer 15% van de wereldbevolking heeft een mate van beperking. De definitie van een beperking varieert van kleurenblindheid tot mensen met het syndroom van down, maar ook een tijdelijke beperking zoals een gebroken arm valt hieronder. Bij fysiek toegankelijk zijn kun je denken aan een aangepast toilet, rolstoellift of brailletekst. Het doel van digitaal toegankelijk zijn is hetzelfde, namelijk: inclusief zijn. Want, óók online zouden mensen met een beperking precies dezelfde dingen moeten kunnen doen als mensen zonder beperking.

Voordelen digitaal toegankelijke websites en apps

  • Meer, verschillende bezoekers (inclusie)

    Voor veel mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking is het internet een belangrijke toegangspoort tot de buitenwereld. Met een digitaal toegankelijke website bedien je een grotere en diverse groep mensen.  Het wegnemen van drempels die mensen mogelijk ervaren resulteert in meer interactie met je website of app, wat op zijn beurt weer een positieve commerciële impact heeft.

  • Verbeteren SEO

    Google, de bekendste bezoeker van je website is technisch gezien blind, doof en heeft een motorische beperking. SEO (Search Engine Optimization) en digitale toegankelijkheid hebben veel overeenkomsten. Wanneer je de toegankelijkheid van je website vergroot, profiteert Google hier ook van en daardoor verbeter je automatisch je SEO. 

Wetgeving rondom digitale toegankelijkheid

Sinds eind 2016 is in Nederland een Europese standaard van kracht rondom digitale toegankelijkheid. Deze is afgeleid van de internationale standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector mogen dankzij deze wetgeving bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid meer maken tussen personen met en zonder beperking. Dit is onder andere vastgelegd in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Meer informatie is te vinden op digitoegankelijk.nl.

Web Content Accessibility Guidelines

De WCAG probeert de behoeften van mensen met een beperking te vatten in een set richtlijnen. Ze omvatten concepten en technieken die een bewezen positief effect hebben op digitale toegankelijkheid. De mate van toegankelijkheid van digitale producten wordt gemeten aan de hand van het al dan niet voldoen aan deze standaard.

Niveau’s van digitale toegankelijkheid

Hoe scoor je nu op digitale toegankelijkheid? En, waar wil je in de toekomst staan? Er zijn verschillende testen en gradaties die keurmerken en certificeringen op kunnen leveren. Het WCAG hanteert drie niveaus: A, AA en AAA. Overheidswebsites en apps zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan niveau AA. In samenwerking met onder meer Stichting Accessibility en Stichting Drempelvrij helpen wij je om je digitale product te keuren aan de hand van de standaarden van het WCAG.

Je digitale toegankelijkheid verbeteren

Wanneer gaat het mis met digitale toegankelijkheid? Voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn is het van belang dat het contrast tussen tekst en achtergrond groot genoeg is om zo de leesbaarheid te kunnen garanderen. Als een illustratieve grafiek geen tekstuele beschrijving bevat – kan de hulpsoftware van iemand die visueel beperkt is niets voorlezen. Of als een video geen ondertiteling heeft en daarmee onbegrijpelijk wordt voor een iemand met een auditieve beperking. Digitale toegankelijkheid is dus afhankelijk van verschillende factoren die enerzijds met techniek te maken hebben en anderzijds met content.

Toegankelijke websites en applicaties ontwikkelen

Met digitale toegankelijkheid kun je tijdens het bouwen van een website of applicatie al rekening houden. Toegankelijkheid is bij Synetic een vast onderdeel binnen het ontwikkelproces. Onze software engineers gebruiken verschillende technieken en programma’s om tijdens het ontwikkelproces te testen op digitale toegankelijkheid. Eventuele problemen worden zo direct geïdentificeerd en opgelost.

Digitale toegankelijkheid en de rol van content

Naast de technische eisen zijn er voor toegankelijkheid ook eisen met betrekking tot de content of inhoud van een website of app. Een voorbeeld:

Vaak is het voor mensen die goed kunnen zien duidelijk dat een linkje met de tekst ‘lees meer’ bij een bepaald nieuwsartikel hoort. Mensen met een visuele beperking navigeren vaak anders: ze hebben software die ze in staat stelt van link naar link te springen op een website. Als alle linkjes ‘lees meer’ heten is het voor hen lastig te vinden waarnaar ze op zoek zijn. ‘Lees meer over de Gouden Zaal’ zou een veel betere linktekst zijn. Koppen moeten goed te scannen zijn, er moeten goede alternatieve teksten aanwezig zijn voor afbeeldingen en video’s, afkortingen en jargon moet uitgelegd worden en de gebruikte taal moet goed te begrijpen zijn. Het zijn allemaal uitdagingen voor contenteditors. Synetic biedt ondersteuning en diverse workshops aan op het gebied van contentbeheer en digitale toegankelijkheid.

Gebruikersonderzoek en testen

Bij gebruikersonderzoek vragen we mensen met een beperking, de ervaringsdeskundigen, de website of app te testen op basis van een aantal testscenario’s – vaak de belangrijkste taken die uitgevoerd moeten worden. Een van de voordelen van gebruikersonderzoek is dat je live kunt meekijken hoe gebruikers hun taken volbrengen. Je krijgt hiermee kwalitatieve inzichten die we als input gebruiken voor verbeteringen.

Hoe toegankelijk is jouw platform?

Sluit een website (onbewust) bepaalde doelgroepen uit? Dit is wat de huidige Europese wetgeving wil voorkomen. Of jouw website digitaal toegankelijk is onderzoeken we deels geautomatiseerd, maar niets geeft zoveel inzicht als je website laten testen door een persoon met bijvoorbeeld een visuele beperking. Voldoet je site aan de geldende norm (WCAG), en in hoeverre (A, AA of AAA)? We laten het je weten en ondersteunen je in het behalen van Waarmerk drempelvrij.nl. Aangezien redacteurs een grote invloed hebben op toegankelijkheid bieden we ook bewustwordingsworkshops om het team op dit gebied op te leiden.

Synetic werkt samen met