Voldoet jouw cookiebanner aan de aangescherpte regels?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat in 2024 strenger controleren op het juiste gebruik van cookiebanners. Het is daarom goed om je website tijdig aan te passen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de toestemming voor tracking en andere volgsoftware op de juiste manier wordt gevraagd. In dit artikel lees je de 9 vuistregels die de AP meegeeft. Zorg ervoor dat jouw cookiebanner hier aan voldoet!

Waarom zijn cookies belangrijk?

De cookies op je website zijn er voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van de gebruikerservaring en het bijhouden van analytische gegevens. Voor sommige cookies is toestemming vereist. Deze toestemming moet volgens de ePrivacyrichtlijn en de AVG “vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig” worden gegeven. Bezoekers moeten duidelijk worden geïnformeerd over welke cookies worden geplaatst en met welk doel.

Verschillende soorten cookies

Er zijn functionele cookies, analytische cookies en marketing/tracking cookies. Vooral voor tracking cookies moet expliciet toestemming worden gevraagd. Dit gaat nu nog vaak mis, bijvoorbeeld door misleidende teksten of complexe banners waarbij weigeren meer moeite kost dan accepteren. De AP heeft aangegeven dit soort praktijken strenger te gaan controleren vanaf 2024.

Hoe vraag je op de juiste manier toestemming?

De AP heeft 9 vuistregels opgesteld voor heldere en misleidende cookiebanners:

 • Informeer duidelijk over het doel van de cookies.

  Leg uit waarvoor je de cookies gebruikt zodat bezoekers begrijpen wat ze accepteren.

 • Zet vinkjes niet automatisch aan.

  Toestemming moet actief gegeven worden. Vooraf aangevinkte keuzes zijn niet geldig.

 • Gebruik duidelijke teksten.

  Gebruik woorden zoals “accepteren” of “weigeren”, en vermijd sturende teksten zoals “optimale ervaring”.

 • Plaats verschillende keuzes op één laag.

  Toestemming geven en weigeren moet even makkelijk zijn, zonder extra klikken.

 • Verberg keuzes niet.

  De optie om cookies te weigeren moet goed zichtbaar zijn.

 • Gebruik geen onopvallende links.

  Maak de keuze om te weigeren net zo zichtbaar als de keuze om te accepteren.

 • Vraag geen extra bevestiging voor weigeren.

  Het moet niet meer moeite kosten om cookies te weigeren dan om ze te accepteren.

 • Wees helder over het intrekken van toestemming.

  Bezoekers moeten weten hoe ze hun toestemming kunnen intrekken.

 • Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang.

  Voor functionele en sommige analytische cookies is geen toestemming nodig. Wees duidelijk over welke cookies dit betreft.

Is jouw cookiebanner compliant?

Controleer of jouw cookiebanner voldoet aan alle 9 vuistregels. Zo niet, pas deze dan zo snel mogelijk aan. 

Hulp nodig bij het aanpassen van je cookiebanner? Neem contact op met Synetic voor een vrijblijvend adviesgesprek en zorg ervoor dat jouw website klaar is voor de aangescherpte regels in 2024.