Het Zwitserse zakmes Laravel heeft er weer een mesje bij

Als student Technische Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam deed Stefan zijn afstudeeronderzoek bij Synetic. Hoe kan Synetic het Laravel ontwikkelproces standaardiseren en voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen?

computercode laravel

Standaardisatie is niet weg te denken binnen Synetic

Het standaardiseren van processen is van groot belang binnen Synetic. Zo is bijna elk proces, van het opzetten van nieuwe projecten tot aan het aansturen van services, geautomatiseerd of gestandaardiseerd. Standaardisatie bespaart een ontwikkelaar veel tijd, herhalende taken zoals het opzetten van een ontwikkelomgeving of het live zetten van een website hoeft niet meer handmatig gedaan te worden. Ontwikkelaars van Synetic maken al een lange tijd gebruik van een handige tool die dit voor ze doet. Je zou het kunnen vergelijken met een Zwitsers zakmes voor ontwikkelaars: een CLI-tool die ontzettend veel kan en veel oplevert.

 

Interne en externe kwaliteitseisen

Binnen Synetic wordt er gewerkt volgens strikte ISO 27001 standaarden. Dit houdt in dat informatiebeveiliging van groot belang is. Daarnaast heeft Synetic allerlei andere conventies waar ontwikkelaars zich aan horen te houden. Denk bijvoorbeeld aan het reviewen van code, het testen van software en het schrijven van clean code. Omdat kwaliteit hoog in het vandaal staat, is het belangrijk dat processen die gestandaardiseerd worden ook aan die hoge kwaliteitseisen voldoen. Tijdens het onderzoek is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden en zijn aan alle kwaliteitseisen voldaan.

Standaardisatie van het Laravel ontwikkelproces

Laravel is een razend populair framework voor het ontwikkelen van webapplicaties. Laravel wordt de laatste jaren steeds vaker binnen Synetic ingezet. Om het Laravel ontwikkelproces te standaardiseren is er gekeken naar de huidige situatie binnen Synetic. Hoe wordt Laravel binnen Synetic gebruikt en wat valt hierin te standaardiseren? Na een lange periode interviewen en het voeren van enquêtes is er een inventarisatie opgesteld op basis van de wensen van de ontwikkelaars. Uit deze inventarisatie is onder andere het volgende naar voren gekomen:

  • Ontwikkelaars zouden graag het opzetten van een Laravel project gestandaardiseerd willen hebben.
  • Ontwikkelaars zouden graag features in een handomdraai aan een Laravel project willen kunnen toevoegen.
  • Ontwikkelaars zouden graag de kwaliteit van code van een Laravel project automatisch willen kunnen testen.

Na het inventariseren van de wensen van de ontwikkelaars, zijn deze wensen gerealiseerd en geïmplementeerd in Gary (CLI-tool). Ontwikkelaars zijn nu in staat om met een simpel commando een gestandaardiseerd Laravel project op te zetten, features toe te voegen en code automatisch te testen op kwaliteit.

 

computer coderen

Conclusie

Het Zwitserse zakmes (CLI-tool) heeft er weer een mesje (Laravel functionaliteiten) bij. Dit is een goed begin voor het verbeteren van het Laravel ontwikkelproces. Gary zal nooit 100% af zijn. Er zal altijd doorgebouwd worden om steeds meer autonoom te kunnen werken.