Typisch Synetic

In 2004 richtten neven Joost Appers en Hessel Appers samen met Reinier vanaf een zolderkamer Synetic op. In het eerste kwartaal van 2021 starten er bijna tien nieuwe collega’s en bestaat het digitale bureau uit meer dan 50 medewerkers. Met de groei is een gemeenschappelijke deler ontstaan die - volgens medewerkers, klanten en oprichters - Synetic typisch Synetic maakt en zorgt voor het succes van het bureau. Sinds 2018 omarmt Synetic de Strengths Based Culture die erop gericht is talent te ontplooien en verschillende mensen effectiever samen te laten werken. Het succes van deze werkwijze smaakt nu naar meer!

Tekening ter illustratie van de op talenten gebaseerde Strengths Based Culture binnen Synetic. Talent is een natuurlijke manier van denken, voelen en gedragen. Een talent is neutraal. Een talent is geen label. Talenten zijn geen vrijbrief voor slecht gedrag. Verschillende talenten samen zijn een groot voordeel. Synergie: je hebt elkaar nodig.
22 april 2021

Nu de Synetic familie groter en groter wordt, hoort Joost van andere ondernemers ook wel eens geluiden over ‘groeipijn’. “Ik wens je veel personeel toe!” is een bekende uitspraak, of beter gezegd verwensing, over de hoeveelheid zorgen en lasten die meer medewerkers met zich mee zouden brengen. Joost en Hessel herkennen zich er niet in. “Integendeel! Voor ons staat goed zorgen voor onze mensen op de eerste plek, dát is puntje bij paaltje het beste voor je klanten en voor je bedrijf.” aldus Joost. “Investeren in talentvolle mensen betekent meer kennis, visie en expertise voor onze klanten.” 

Strengths Based Culture

Met de groei die het bedrijf de afgelopen jaren doormaakte gingen veel veranderingen gepaard, maar er is ook een grote gemeenschappelijke deler die - volgens de medewerkers, klanten en oprichters – Synetic typisch Synetic maakt.  

Joost Appers vertelt: “Het is de manier waarop we naar elkaar en naar de wereld kijken en overal het beste uit willen halen. Het is een mindset die er altijd al was, maar met onze groei een naam en een grotere rol heeft gekregen binnen onze organisatie.” Sinds 2018 omarmt Synetic dan ook de Strengths Based Culture waarbij Strengths Coach Amarja met elke medewerker op zoek gaat naar wat diegene uitzonderlijk maakt als mens: “Dat wat vanzelf gaat en wat je van nature doet komt voort uit je talenten. Door tijd en energie te investeren in je talenten word je niet alleen uitmuntend in wat je doet, maar ga je ook elke dag met veel meer energie, motivatie en plezier aan de slag.” 

Sfeerfoto van lichtgevende letters op een betonnen vloer, er staat: code happy

Talent x investering = uitmuntendheid 

Amarja van der Woerd coacht medewerkers en leidinggevenden binnen Synetic. “Het doel is dat iedereen zichzelf beter begrijpt en door middel van gesprekken en oefening nóg beter wordt in wat diegene al goed kan. De volgende stap is om anderen beter te leren begrijpen. Op die manier wordt samenwerken met heel uiteenlopende mensen – die elkaar eerder misschien niet goed begrepen – makkelijker.  

Binnen teams worden de werkzaamheden passend verdeeld; wie het talent WOO (‘Winning Others Over’) heeft, doet bijvoorbeeld het klantcontact. Iemand met het talent Hersteldrang lost met veel energie problemen op. Amarja: “Een win-winsituatie, want als mensen doen wat bij ze past ontstaat er veel meer energie en werkplezier en klanten krijgen te maken met degene die het meest geschikt is voor de situatie.”   

Inzicht in je eigen talenten en de talenten van anderen verbetert de samenwerking en de kwaliteit van het werk enorm.
Hessel Appers , Synetic

De mensen maken Synetic Synetic  

Deze manier van werken sluit naadloos aan bij het DNA van Synetic; samengevat in de kernwaarden ‘meesterschap’, ‘ambitieus’ en ‘gelijkwaardig’. ‘Gelijkwaardig’ betekent voor Synetic dat iedereen even waardevol is. Dat geldt onderling in het bedrijf, maar ook in samenwerkingen met klanten en leveranciers. Iedereen mag trots zijn op zijn of haar talenten en op wie hij of zij is.   

Hessel: “De talenten en de coaching geven ons als organisatie een soort gemeenschappelijke taal waardoor het ook makkelijker wordt om open met elkaar te communiceren.” Zo staat op kantoor bij elke medewerker zijn of haar top 10 Talenten ingelijst op het bureau. Ook organiseert het bedrijf elk kwartaal Strengths Base. Onder begeleiding van coach Amarja worden de talenten uitgelegd aan de hand van interviews en gaan collega’s met elkaar in gesprek over samenwerken.     

Tekening ter illustratie van de Strengths Base die Synetic organiseert. Tot de denktalenten behoren Strategisch, Ideeënvorming, Analytisch, Toekomstgerichtheid, Leergierigheid, Intellect, Contextueel en Input.

Fijn samenwerken 

Joost: “Samenwerken met een bureau is nu veel hechter dan een aantal jaren geleden. De ambitie om voorop te blijven lopen in de digitale wereld maak je niet waar door één keer een app te ontwikkelen of een website te optimaliseren. Digitale transformatie vraagt continue aandacht en state of the art expertise.”  

Synetic is digital partner van onder andere KRO-NCRV, het Nederlands JeugdinstituutFrieslandCampina en ROC Midden Nederland. Het merendeel van de klanten blijft jarenlang ‘vaste klant’. Net voor de coronacrisis vroeg Synetic aan medewerkers en aan klanten hoe zij het bureau zouden omschrijven. Een groot deel van de antwoorden komt op hetzelfde neer: het is zo buitengewoon fijn samenwerken. “En daar zijn we heel trots op!” aldus Joost. “Uiteindelijk zijn het de mensen die Synetic Synetic maken.” 

We werken er naar toe om met klanten aan het begin van elke samenwerking een Strengths kick-off te organiseren.
Joost Appers , Synetic

Synetic werkt ernaar toe om in de nabije toekomst ook met klanten aan het begin van elke samenwerking een Strengths kick-off te organiseren. “Op die manier ervaren onze klanten uit eigen hand wat een Strengths Based way of working doet voor de samenwerking.”  

De naam 'Synetic'

De naam ‘Synetic’ is een samensmelting van de Engelse woorden synergy en kinetic. Het zijn misschien lastige begrippen, maar ze zijn niet voor niets gekozen: het is de chemie van een goede samenwerking waarmee je zorgt voor het allerbeste digitale werk.

Synetic werkt samen met