Synetic start expeditie richting zelfsturing

Innovatieve organisatievormen die gebaseerd zijn op autonomie voor vakmensen krijgen steeds meer aandacht. Simpelweg omdat je vakmensen niet steeds moet vertellen wat ze moeten doen. Vakmanschap vergt een zekere mate van vrijheid om tot de juiste beslissingen te komen. Bovenal vergroot dit het werkplezier en de betrokkenheid. Iets waarvan zowel onze organisatie als onze klanten gaan profiteren.

Jordy lachend aan het werk

Onze expeditie begint

We beginnen onze reis met het vormen van resultaatverantwoordelijke teams. De talenten en ambities van teamleden geven richting aan de dienst die zij leveren aan de markt. Onze strengths based culture biedt daarvoor een sterke basis. Vakmanschap en motivatie in het werk gaan dus voorop. Tegelijkertijd vraagt de resultaatverantwoordelijkheid om het leveren van diensten waar de markt behoefte aan heeft. Dat samenspel van zeggenschap en verantwoordelijkheid zorgt voor ondernemerschap binnen de onderneming. Dit biedt ontwikkelkansen voor organisatieleden, immers naast het vakinhoudelijke werk zijn er volop mogelijkheden rollen te vervullen in de bedrijfsvoering van het team.

Klanten reizen mee

Juist de bedrijfsmatige kennis en ervaring – de vakmensen sturen immers zelf hun organisatie – zorgen voor meer begrip voor de uitdagingen van de klant. Klanten hebben meer rechtstreeks contact met de resultaatverantwoordelijke teams en dus met de vakmensen die het werk uitvoeren. Ofwel, de communicatielijnen zijn kort. De teams nemen verantwoordelijkheid en schuiven problemen niet af. Successen en uitdagingen worden open besproken. Hierdoor komen wij nog dichter bij onze klanten te staan en worden wij meer partner dan leverancier.

Navigatie

Zelfsturing betekent niet afwezigheid van sturing. De sturing wordt alleen anders ingericht. Het is niet langer de hiërarchische manager die bepaalt. De zelfsturende teams beslissen zelf binnen kaders. Het zijn onder meer gemeenschappelijke doelen, gedeelde waarden, effectieve feedback en heldere coördinatie- en besluitvormingsprocessen – die samen zijn afgesproken – die richting geven aan de samenwerking.

Bestemming

Zelfsturing is per definitie geen top down veranderingsproces. Dus hoe snel we gaan en hoe ver we komen hangt af van onze organisatieleden. Iedereen in de organisatie, met jarenlange ervaring of net in dienst, bouwt mee aan het vormen van de organisatie waarin vakmanschap floreert.