Is jouw website al digitaal toegankelijk?

Synetic vindt dat niemand buitengesloten mag worden! Net als dat iedere openbare voorziening voor iedereen toegankelijk moet zijn geldt dit volgens ons ook voor digitale voorzieningen.

Foto van een betekenis uitleg van het woord degisn
13 december 2018

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker en is zelfs verplicht voor websites van overheidsinstanties in de publieke sector. Uit het promotieonderzoek van Erik Velleman (toegankelijkheidsexpert bij Stichting Accessiblity), blijkt dat van de 69 gemeenten die onder de loep zijn genoemen geen enkele aan alle eisen voldoet. Maar wat betekent het precies voor jouw organisatie, wat is de impact van een slechte digitaal toegankelijke omgeving en hoe voldoe je aan de nieuwe regels?

Steeds vaker handelen we zaken online af. In Europa zijn Nederlanders koploper wat betreft online boodschappen doen, terwijl ook burgerzaken zoals de registratie van een huwelijk tegenwoordig volledig online plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat websites voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor ouderen en mensen met een beperking.

Helaas scoren onder andere gemeentes nog slecht als het gaat om digitale toegankelijkheid. Uit onderzoek van Stuurlui blijkt dat van de in totaal 380 gemeenten slechts 106 een homepage hebben die volledig toegankelijk is. Dit komt neer op 28% van de gemeenten.

Er is dus nog voldoende werk aan de winkel voor onder meer gemeenten om hun digitale toegankelijkheid op orde te hebben. Om dit te waarborgen is sinds 22 december 2016 de EU-richtlijn van kracht, waarin lidstaten worden verplicht om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn.

Per 1 juli 2018 is er in Nederland een nieuwe wet die dit bekrachtigt en vanaf 23 september 2018 is dit omgezet tot een nationale wetgeving. Het gevolg hiervan is dat alle nieuwe websites en applicaties van overheidsinstanties in de publieke sector vanaf nu toegankelijk moeten zijn.

Daarnaast moeten bestaande websites van deze openbare instellingen uiterlijk 23 september 2020 toegankelijk gemaakt worden. Per 23 juni 2021 moeten alle nieuwe en bestaande mobiele apps van openbare instellingen voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Waarom een toegankelijke website zo belangrijk is

Vaak horen wij tijdens klantgesprekken dat organisaties denken dat mensen een beperking slechts een kleine doelgroep is, terwijl het tegendeel waar is!

Uit cijfers van Microsoft komt naar voren dat alleen al in Nederland zeker 4 miljoen mensen een beperking hebben. Volgens Eurostat waren er in 2012 nog 70 miljoen mensen in de Europese Unie met een beperking en is dit aantal de afgelopen jaren alleen maar verder opgelopen. Eurostat verwacht dat het aantal mensen met een leeftijdsgerelateerde beperking in de EU in 2020 zal zijn gestegen tot 120 miljoen, onder meer door de verdere vergrijzing van de bevolking.

Betere digitale toegankelijkheid

Wij zetten ons daarom al langere tijd in om digitale toegankelijkheid te verbeteren. Zo organiseerden wij onder meer een community sprint om samen met andere ontwikkelaars de digitale toegankelijkheid van websites en applicaties te verbeteren. Het resultaat mocht er zeker zijn met onder meer de verdere ontwikkeling van een belangrijke module.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen?

 • Waarneembaar

  Informatie- en gebruikersinterfacecomponenten moeten waarneembaar zijn voor mensen

 • Bedienbaar

  Interfacecomponenten en navigatie moeten door iedereen te bedienen zijn

 • Begrijpelijk

  Informatie en de werkzaamheid van de interface moet voor iedereen begrijpelijk zijn

 • Robuust

  De onderliggende code moet goed gestructureerd zijn en mag geen fouten bevatten. Daarnaast moet deze code door technologische (hulp)middelen als browsers toegankelijk zijn.

Deze 4 onderdelen zijn weer onderverdeeld in verschillende aspecten waar je als websitebouwer rekening mee dient te houden.

Wij geven je direct een aantal praktische tips om de toegankelijkheid van je website te verbeteren:

 • Contrast

  Gebruik voldoende contrast tussen kleur en tekst en de achtergrond.

 • Leesbaarheid

  Zorg ervoor dat je website ook bij het vergroten van de tekst (tot maximaal 200%) ook nog goed leesbaar en overzichtelijk is.

 • Taal

  Geef in de broncode van je website altijd aan wat de standaardtaal is. Dit zorgt ervoor dat browsers en hulpmiddelen teksten op je website beter kunnen weergeven. Bijvoorbeeld dat een schermlezer weet welke taal er gesproken dient te worden.

Praktijkvoorbeeld digitale toegankelijkheid

Een recent Drupal project van Synetic dat zich volledig richt op toegankelijkheid is de nieuwe website voor CHE. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe website hebben we onder meer rekening gehouden met de 7 designerrichtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

In de website is onder meer een speciale instelling geïntegreerd waardoor websitebezoekers het contrast en de leesbaarheid van de website kunnen aanpassen, zonder dat dit ten koste gaat van de websitebeleving. Denk aan subtiele kleurwijzigingen.

Jouw organisatie ook voor iedereen digitaal toegankelijk?

Kom je er zelf niet uit hoe jij jouw organisatie volledig digitaal toegankelijk kan maken? Wij kunnen jou adviseren met hoe je deze regels kan toepassen. Neem vrijblijvend contact met ons op.