Luchtverkeer onder controle met Drupal
Luchtverkeersleiding Nederland

Closed Circuit Information Systeem

Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) staat garant voor de continuïteit van al het luchtverkeer in Nederland. Aan veiligheid doen zij geen concessies en daarom was het van vitaal belang om met de inmiddels verouderde informatiesystemen over te stappen op een nieuw CMS. Synetic werd hierin betrokken om een prototype te ontwikkelen, wat uiteindelijk zo’n succes bleek te zijn dat wij de totale opdracht voor LVNL mochten uitvoeren. Een uniek project waar het nodige maatwerk aan te pas kwam.

De uitdaging

LVNL vond dat zijn oude systeem niet meer voldeed aan de moderne maatstaven en daarom aan vervanging toe was. Na intern onderzoek kwam de luchtverkeersleider tot de conclusie dat Drupal als CMS het beste voldeed aan de wensen.

Synetic kreeg vervolgens van LVNL de vraag of wij vanuit onze Drupal expertise konden meehelpen met het opzetten van een Drupal platform voor het secundaire informatiesysteem. Hiermee wordt informatie getoond zoals het weer of welke start- en landingsbanen in gebruik zijn en moet direct geraadpleegd kunnen worden door luchtverkeersleiders.

Synetic werd betrokken in de pilotfase, om het idee te verifiëren en een prototype te ontwikkelen. Deze sprak LVNL dermate aan, dat Synetic de totale ontwikkeling van het nieuwe platform voor zijn rekening mocht nemen.

LVNL stelde daarbij vooraf hoge eisen aan de prestaties van het gehele systeem. Zo moest deze extreem geoptimaliseerd worden. Synetic stond de volgende uitdagingen te wachten:

  • Uitermate snel en continu draaiende applicatie realiseren
  • Koppelingen met externe systemen
  • Het flexibel kunnen inrichten van pagina’s

De aanvliegroute

Synetic heeft binnen dit project twee oplossingen ontwikkeld.

Allereerst is er een Drupal applicatie opgezet, waarin alle pagina’s die informatie aan de luchtverkeersleiders tonen volledig naar eigen wens zijn in te delen.

Deze pagina’s worden opgesteld op basis van externe systemen, waarvan de informatie wordt verzameld in xml-bestanden. Synetic heeft hiervoor vele koppelingen gemaakt met deze externe systemen.

Sterk versiebeheer

Achter de nieuwe applicatie zit een zeer sterk versiebeheer van Drupal, waardoor LVNL direct waar nodig aanpassingen kan doorvoeren in de pagina’s.

Deze informatie wordt vervolgens verstuurd naar de applicatie van de luchtverkeersleiders, wat de tweede oplossing van Synetic vormde binnen dit project en puur maatwerk is. De verzamelde informatie wordt gebundeld in een versie en verstuurd naar de eindapplicatie.

Deze applicatie geeft op basis van de informatie die wordt verstrekt de pagina’s weer aan de luchtverkeersleiders. Deze pagina’s bevatten daarbij verschillende elementen, die samen één geheel vormen. Hierin kan door de hoofdbeheerder per werkplek worden ingesteld wat er wel en niet wordt getoond.

Al deze handelingen gebeuren binnen één seconde en de gehele applicatie is continu snel, ook bij het wisselen van een pagina. De gehele architectuur is er dan ook op ingericht om deze wisselingen zo snel mogelijk te laten verlopen.

Risicomanagement

Binnen het systeem is ook Message Broker (Apache Active MQ) geïntegreerd, een generiek en flexibel communicatiemiddel. Met Message Broker worden berichten over een bepaald onderwerp verstuurd naar mensen die hierop zijn geabonneerd.

Daarnaast is er een uitgebreid risicomanagement toegepast, om ervoor te zorgen dat de systemen onder alle omstandigheden optimaal functioneren. Hiervoor is een uitgebreid testplan opgesteld, waarin verschillende scenario’s zijn geschetst en vervolgens nagebootst.

De Resultaten

Synetic heeft een applicatie ontwikkeld die stabiel en 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Daarnaast draait de applicatie voortdurend op volle snelheid.

Met Drupal heeft Synetic gezorgd voor een oplossing die voldoet aan de wensen van LVNL en zelfs verder gaat. LVNL heeft namelijk met Drupal nu een CMS dat door zijn schaalbaarheid, en het feit dat het niet uitmaakt wat voor hardware er gebruikt wordt, een sterke basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen. Het maatwerk dat daarbij is gedaan heeft geleid tot een unieke eindapplicatie.

LVNL is dan ook zeer te spreken over de resultaten, waarbij vooral de gerealiseerde snelheid waarmee informatie beschikbaar is voor de luchtverkeersleiders wordt gewaardeerd.