Drupal website en -shop voor dynamische organisatie
 • Landschap Noord-Holland homepage
 • Landschap Noord-Holland interactieve kaart
 • Landschap Noord-Holland dierenartikelen
 • Landschap Noord-Holland Helderse Duinen
Landschap Noord-Holland achtergrond

Strategie, concept & ontwikkeling

Landschap Noord-Holland logo

Landschap Noord-Holland is een onafhankelijke stichting, ontstaan uit een fusie in 2003 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Daarnaast beheert Landschap Noord-Holland gebieden voor derden zoals gemeentes, waterschappen en de provincie.

Landschap Noord-Holland Drupal scan

Drupal Scan en advies

Eind 2011 was Landschap Noord-Holland op zoek naar een partij om hun oude Drupal-website te optimaliseren. Zij vonden hierbij in Synetic een nieuwe internet partner.

Als start van de samenwerking voerde Synetic een Drupal Scan uit. Met een Drupal Scan wordt de configuratie en technische opbouw van een website beoordeeld op verschillende kritische punten. Ook geeft de scan antwoord op vragen van de klant als het gaat om bestaande fouten, klachten en wensen tot uitbreiding. Bij Landschap Noord-Holland ging dit o.a. over de snelheid van de website.

Uit de scan volgde een rapport met adviezen over de te nemen maatregelen. Hierna heeft Synetic opdracht gekregen de site door te ontwikkelen en het beheer en hosting over te nemen.

Landschap Noord-Holland wireframes

Online strategie

Na het oplossen van de grootste punten die uit de scan naar voren kwamen, boog Synetic zich samen met Landschap Noord-Holland over de online strategie. Al snel kwam de wens van Landschap Noord-Holland om meer conversie via de site te genereren. In overleg is gekeken op welke punten de site verbeterd kon worden, om zo de conversie een extra boost te geven.

Het hoofddoel van de website is de bezoeker een helder beeld te geven over wie Landschap Noord-Holland is, waar zij voor staat en welke activiteiten zij onderneemt. Ook wil Landschap Noord-Holland de bezoekers laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een gezond landschap voor de volgende generatie.

Vooraf zijn nauwkeurig de KPI’s (key performance indicators) opgesteld. Hiermee kunnen de behaalde resultaten worden gemeten. Ook is de toenmalige site-structuur volledig onder de loep genomen en herzien.

Landschap Noord-Holland design

Design en technische realisatie

Synetic heeft het volledige design en de technische realisatie van het redesign-project op zich genomen.

Een aantal verbeterpunten die is doorgevoerd op de nieuwe website:

 • Optimalisatie van de huisstijl, zodat deze ook online gebruikt kan worden.
 • Herziening van de site-structuur. Dit ter verbetering van de online beleving en het verhogen van de conversie.
 • Prominentere rol voor de webshop, door gebruik van een eigen kleurstelling en indeling.
 • Een logischer gebruik van buttons.
 • Een helder kleurschema, waardoor de site gebruiksvriendelijker en overzichtelijker is geworden.
Ubercart icon

Functionaliteiten

De nieuwe website van Landschap Noord-Holland bevat onder andere:

 • Ubercart Webshop incl. iDeal Advanced
 • Koppeling met MailChimp
 • Activiteitenkalender met inschrijfmogelijkheid
 • Online donatie mogelijkheid
 • Uitgebreide nieuwsvoorziening

Regelmatige evaluatie

Ieder kwartaal evalueert Synetic samen met Landschap Noord-Holland de statistieken en het gebruikersgedrag, om resultaten te meten en te bepalen of de opgestelde KPI's daadwerkellijk behaald zijn.