Flexibel leren dankzij Drupal
  • NHL Flex agenda
  • NHL Flex leeruitkomst
  • NHL Flex module
NHL Flex website

Innovatief studieplatform voor studenten én docenten

NHL Flex maakt deeltijdonderwijs mogelijk waarin je flexibel kunt studeren en je eigen leerroute bepaalt. Dit is prettig als je bijvoorbeeld al werkzaam bent in het bedrijfsleven en je jezelf via een studie verder wilt ontwikkelen.

Het studieplatform past hierdoor volledig binnen de gedachte van het modulaire onderwijs, waarbij je onderdelen van studies kunt combineren als aanvulling op je bestaande kennis. In onderstaande video wordt dit nog eens uitgelegd.

Voor studenten én docenten

NLH Flex kent twee prominente doelgroepen, namelijk studenten en docenten, met ieder zijn eigen voorkeuren en wensen.

Zo bleek bijvoorbeeld uit de websitestatistieken dat een groot deel van de studenten de website bezocht via een smartphone.

Aan de andere kant zijn er de docenten, die vaak complexere handelingen moeten uitvoeren en het daarom fijn vinden om achter een desktop of laptop de website te bereiken.

Daarnaast is er nog een minder prominente doelgroep genaamd het ‘werkveld’. Hieronder vallen werkgevers die bijvoorbeeld een medewerker begeleiden tijdens een studie.

NHL Flex Mobile

Alles onder één dak

Om een goed beeld te krijgen van NHL Flex en met welke systemen er wordt gewerkt organiseerden wij een aantal sessies met de medewerkers.

Hieruit kwam al snel naar voren dat er met verscheidene systemen werd gewerkt. NHL Flex wilde graag dat de functies hiervan zouden worden samengebracht in een nieuw online platform, zodat processen gestructureerder en eenvoudiger zouden verlopen.

Mobile first in Drupal 8

Om zowel studenten als docenten goed te bedienen kozen wij samen met NHL Flex voor een mobile first aanpak, om van daaruit steeds meer onderdelen en functies te implementeren.

Het fundament daarvoor vormde Drupal 8, om zo de toekomstbestendigheid en levensduur te garanderen. Daarnaast maakt Drupal 8 het mogelijk om diepgaandere analyses te maken, een van de wensen van NHL Flex.

Op basis van de input van docenten en medewerkers zijn vervolgens de belangrijkste onderdelen voor de website verwerkt tot een roadmap in Jira. Ieder onderdeel kreeg daarbij zijn eigen prioriteit en daarna in de sprints opgenomen.

Heldere structuur

Het design van NHL Flex is gebaseerd op de huisstijl die wij al eerder ontwikkelden voor NHL. Binnen NHL Flex hebben wij daar gebruik van gemaakt en op uitgebreid.

Op een heldere en menselijke manier hebben wij vervolgens de inhoud heel strak georganiseerd waardoor een overzichtelijk geheel is ontstaan, waarbij dankzij bepaalde interactiekleuren de belangrijkste links duidelijk naar voren komen.

Drupal Chat Channels

Chat Channels

Veel hogescholen maken voor de communicatie gebruik van verschillende externe systemen. Een van de wensen die NHL Flex had was om dit te integreren binnen de eigen Drupal omgeving.

Met deze vraag zijn wij op zoek gegaan naar een passende oplossing en kwamen in eerste instantie uit bij Slack. Het probleem was echter dat Slack niet geïntegreerd kon worden binnen Drupal 8, wat juist de wens was van NHL Flex. We hebben vervolgens ook naar andere beschikbare Drupal chatmodules gekeken, maar deze voldeden uiteindelijk niet aan de gestelde eisen.

Daarop besloten wij om zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een eigen chatmodule genaamd Chat Channels. In dit verhaal lees je hoe wij dit hebben gerealiseerd. Chat Channels maakt het voor NHL Flex mogelijk om studenten met elkaar en docenten te laten communiceren, waarbij alle communicatie netjes wordt gestructureerd.

Daarnaast zal het op termijn mogelijk voor studenten mogelijk worden om via het platform lesmateriaal te uploaden en andere studenten verzoeken deze van inhoudelijke feedback te voorzien.

Enthousiasme

NHL Flex is erg enthousiast over het platform en met iedere release staan er weer nieuwe onderdelen live. Daarnaast wordt er nagedacht over de mogelijkheden om het platform verder binnen de organisatie uit te rollen.

NHL Flex